Llenguatge de marques(XML i JSON) i serveis web (2021)

Alumne: Joan Pardo

Unitat 3: Els formats XML i els Webservices

 Validació del Projecte 3

En aquesta tasca, seguirem ja incorporant les evidencies en el vostre portfoli. Teniu llibertat per cercar la manera de distribuir els materials per a un millor lluïment vostre. Seguim amb la dinàmica dels altres temes, teniu també una Rubrica per saber exactament com validar amb garanties el projecte . El que heu de tenir implementat i de manera assequible en el vostre portfoli és :

Has d'incorporar totes aquestes evidencies en el teu portfoli de manera que quedin accessibles i siguin correctament  estètiques i també enganxar la url del teu portfoli al grup una vegada testejades les meta-etiquetes OpenGraph


icon-task-13.jpg

Tasques


  1. Tasca 3.2 ,- Crear un script HTML / Javascript per llegir RSS Tasca 3.2.1 .- Genera el teu RSS a partir de noticies en una BD Tasca 3.3 .- Primeres passes SVG . Crear una orla Tasca 3.4 .- Primeres passes KML . Crear un KML i visualitzar'l Tasca 3.5 .- Generem un webservice amb le snostres dades per poder acedir externament Tasca 3.6 .- Crea un Listview per visualitzar les nostres dades Tasca 3.7 .- [Opcional] Genera na App amb AppInventor per acedir a les dads propies tasca 3.8 , - [Opcional] La transformacio XSLT amb PHP

 
www.000webhost.com