Llenguatge de marques(XML i JSON) i serveis web (2021)

Alumne: Joan Pardo

Unitat 2: El format JSON, protagonista

 Validació del Projecte 2: El format JSON protagonista

En aquesta tasca, seguirem ja incorporant les evidencies en el vostre portfoli i en l'activitat 2.3 del Telegram l'aprofitarem el xatbot que heu de crear, perque incorporeu les evidencies en ell. Teniu llibertat per cercar la manera de distribuir els materials per a un millor lluïment vostre.

Seguim amb la dinàmica dels altres temes, teniu també una Rubrica per saber exactament com validar amb garanties el projecte . El que heu de tenir implementat i de manera assequible en el vostre portfoli i a Telegram és:


icon-task-13.jpg

Tasques


 1. Tasca 2.0     1)  Aplicació JQuery de receptes. Per acabar de tenir entrades totes les receptes i poder-les consultar.
 2. la Tasca 2.0

  1)  Seguint el següent enllaç es pot sel·leccionar i veure totes les receptes que hem apoprtat tant jo, com els meus companys. Però, amb el format que jo he fet servir a l'anterior projecte:

  ajax_receptes.html
  evidencia_tema2_tasca20_003.png 
  evidencia_tema2_tasca20_001.png  evidencia_tema2_tasca20_002.png

  Visor del fitxer: ajax_receptes.html


  Visor del fitxer: mostra_recepta.php


  Visor del fitxer: fitxa_receptaJpardo.xsl


  No tinc gaire clar, quin és el motiu pel que no es veuen les imatges.
  Apareix un missatge del tipus:

  <img class="rodoSuperior" src="" width="600">

  evidencia_tema2_tasca20_004.png

 3. Tasca 2.1.1     1) Generem el fitxer JSON de les nostres dades amb GAS. Crear un webservice amb JSON.
 4. la Tasca 2.1.1

  1) Generem el fitxer JSON de les nostres dades amb GAS. Crear un webservice amb JSON...


  He creat (al projecte anterior) el meu propi full de càlcul RecoDadesJPardo20:
  RecoDadesJPardo20 (full de calcul)
  evidencia_tema2_tasca20_005.png 
  Que omplo amb el següent formulari.
  RecoDadesJPardo20 (form)
  evidencia_tema2_tasca20_007.png
  He copiat i adaptat l'script facilitat pel professor.
  RecoDadesJPardo20 (script)

  Visor del fitxer: RecoDadesJPardo20 (script)


  I per exemple del full de calcul RecoDadesJPardo20:
  evidencia_tema2_tasca20_005.png Aconsegueixo que amb els paràmetres accio=json&id=1.
  evidencia_tema2_tasca20_006.png
  Em torni la informació del segon dels registres, el que ocupa la posició 1, ja que recordem que el primer ocupa la posició 0.
  Seguint el següent enllaç (https://script.google.com/a/xtec.cat/macros/s/AKfycbwIQpmIAwRCxeyhvH6icI6hqHmT-kis_wT3NyolB33K2sIJXDg/exec?accio=json&id=1), pots obtenir la informació que et comentava, amb els paràmetres accio=json&id=1.

  Visualització de les dades retornades del segon dels registres.


  Al igual que si faig servir els paràmetres accio=json&id=0 amb el sergüent enllaç (https://script.google.com/a/xtec.cat/macros/s/AKfycbwIQpmIAwRCxeyhvH6icI6hqHmT-kis_wT3NyolB33K2sIJXDg/exec?accio=json&id=0), obtindré la informació de TOTS els registres.

  Visualització de les dades retornades de tots els registres.


 5. Tasca 2.1.2.     1)  Generem el fitxer JSON des de Mysql amb PHP 2)  Crear un webservice en format JSON programat amb PHP des d'na BD Mysql
 6. la Tasca 2.1.2

  1) Generem el fitxer JSON des de Mysql amb PHP  XX.

  CreacioBaseDades (drive)   

  He creat la base de dades a Mysql al meu host. He creat la taula minerals seguint les pases del moodle. I amb el contingut del fitxer minerals.sql.

  Visor del fitxer: dades_json.php   


  Visor del que retorna l'execució del fitxer dades_json.php   


  I despres he creat una segona taula jugadors_acb a on he "volcat" totes les dades.
  A continuació he reprogrmat el codi del fitxer dades_json_jugadors.php

  Visor del fitxer: dades_json_jugadors.php   


  Visor del que retorna l'execució del fitxer dades_json_jugadors.php     I finalment he creat el fitxer veure_jugadors_json.html

  Visor del fitxer veure_jugadors_json.html   


  I si vols pots executar el fitxer veure_jugadors_json.html    evidencia_tema2_tasca20_009.png

  Visor del fitxer veure_jugadors_json.js   


  Com una ampliació, he pensat en que l'usuari puguès escollir un equip i que només es mostressin els juegadors d'aquell equip.
 7. Tasca 2.1.3.     1)  Accedir a un webservice JSON amb PHP. 2)  Incorporar dades metereologia al portfoli.
 8. la Tasca XX

  1) XX.


 9. Tasca 2.2.     1)  Projecte de telegram. 2)  Cal crear un bot de Telegram. Projecte de telegram. 3)  Personalitzar alguna implementació.
 10. la Tasca XX

  1) XX. 
www.000webhost.com